Privacybeleid Groencentrum de Mortelen

Dit Privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2018.
Groencentrum de Mortelen verzamelt persoonsgegevens als u klant bent of wordt, medewerker bent
van ons. Wij hebben dit Privacy beleid opgesteld om aan te geven dat wij de privacy van alle
persoonsgegevens waarmee we binnen ons bedrijf in aanraking komen zeer serieus nemen. Om deze
reden, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dit, in
overeenstemming met de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt. Het onderstaande zet uiteen
hoe wij binnen ons bedrijf met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• het verlenen van toegang tot onze website (saldo opvragen van uw spaarpunten);
• het opnemen van contact met u, indien u ons hierom verzoekt;
• het toesturen van onze nieuwsbrief indien u ons hiervoor toestemming heeft gegeven;
• het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
• het voor u mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of te delen via sociale
netwerken;
• het financieel en administratief afhandelen van de overeenkomst die u als klant met ons
sluit;
• het voldoen aan onze verplichtingen als werkgever;
• het kunnen leveren van onze dienstverlening.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij
u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten
doen.

Categorieën persoonsgegevens
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in dit Privacy beleid genoemde
doeleinden:
• bedrijfsnaam (voor zover dit persoonsgegevens zijn);
• naam;
• e-mailadres;
• telefoonnummer;
• bankrekeningnummer;
• eventuele persoonsgegevens die door u worden ingevuld als inhoud van een bericht;

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit Privacy beleid genoemde
doeleinden te bereiken, maximaal 5 jaar na het versturen van de laatste factuur. Gegevens die u ons
toezendt via een contactformulier, chatbericht of e-mail bewaren wij zolang als nodig is of uw vraag
of verzoek volledig af te handelen. Uiteraard houden we ons aan de geldende wettelijke
bewaartermijnen voor zover deze langer zijn.

Vertrouwelijkheid & gegevensverstrekking aan derde partijen
Alle gegevens die op deze site worden verzameld, of tot ons komen via de gebruikers van onze
producten en diensten, zullen wij vertrouwelijk behandelen. Zo zullen wij deze niet uitlenen,
verhuren of verkopen aan derde partijen voor marketingdoeleinden van deze partijen. Daarnaast
zullen wij deze gegevens ook niet op een andere manier openbaar maken of aan derden verstrekken
tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van
de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten. De informatie die u geeft, zal met
de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Dit geldt ook voor uw Spaarpunten
Bij het sparen van groen spaarpunten op uw klantenkaart gaan uw gegevens die u verstrekt heeft via
de klantenkaartaanvraag naar Maks Klantenloyaliteit voor het registreren en bijhouden van uw
spaarpunten. U kunt hun privacy beleid hier lezen. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich
afmelden via info@groencentrumdemortelen.nl

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw
persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben
tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze
veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Nieuwsbrief
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, dan kan deze
gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante producten en
diensten. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich via een link in de nieuwsbrief afmelden.
Daarnaast kunt u zich ook hier afmelden voor de nieuwsbrief.

Websites van derden
Dit Privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze
website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige
manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze
websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten van betrokkenen
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze
gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen, te verwijderen of overgedragen te krijgen. Dit
verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar info@groencentrumdemortelen.nl, of door
telefonisch contact met ons op te nemen via 0499-329888 op maandag tot en met vrijdag tussen
9.00 en 17.00 uur.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.