Verzenden & Retourneren

Verzenden & Retourneren

Bij Groencentrum de Mortelen vof zijn transportkosten altijd een vaste € 87,50,- (incl. BTW en wordt bij u afgeleverd d.m.v. een vrachtwagen van 18 meter.

  • De materialen worden zo dicht mogelijk bij het perceel geleverd. Geeft u bij het afronden van uw bestelling aan als er specifieke wensen zijn.
  • Mogelijkheid om kleine vrachtwagen te kiezen ivm. Moeilijk bereikbare plaatsen. Hier geld een toeslag voor van € 50.-
  • Groencentrum de Mortelen levert niet op de waddeneilanden. Daarnaast kunnen er voor stadsdistributie en milieuzones afwijkende voorwaarden gelden, dit al naar gelang een stad of gemeente hier regels voor heeft.

Materialen worden door onze leverancier Tuinvisie geleverd. U kunt onder het kopje Bestelnotities een dag als voorkeur opgeven. Houd hierbij rekening met 4 dagen levertijd. U kunt uw voorkeur opgegeven bij de bestelling onder bestelnotities. Na uw bestelling ontvangt u een e-mail waarmee de levering van uw bestelling bevestigd wordt. Als de levertijd langer is dan de afgesproken leverdatum, wordt u persoonlijk door ons geïnformeerd. Wij adviseren u er voor te zorgen dat er dan wel iemand anders ter plaatse is om de levering in ontvangst te nemen.

Indien er niemand aanwezig op de dag van bezorging zal de chauffeur contact met u opnemen en overleggen waar de zending op een goed te bereiken plaats neergezet kan worden. Wilt u hierbij rekening houden dat de vrachtwagen 18 meter lang is en dat de levering alleen op een goed bereikbare plaats gelost kan worden. Kan de chauffeur uw zending niet neer zetten dan wordt de zending weer meegenomen en zal er een nieuwe zending ingepland moeten worden Als de chauffeur de zending weer mee terug moet nemen zijn wij genoodzaakt om minimaal € 75,- bezorgkosten aan U in rekening te brengen.

———————————————————————————————————————-
Ruilen of retourneren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgaaf van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of per e-mail) op de hoogte te stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het door ons op de website geplaatste modelformulier (PDF) voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitvoering van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. U kunt ook gebruik maken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.

Gevolgen van de herroeping
Het geleverde dient in originele staat en originele verpakking (indien redelijkerwijs mogelijk) retour gestuurd te worden. De kosten van de retourzending zijn voor kosten van de klant (ophalen en terug brengen) (Uitzondering op deze regel zijn producten die bij ontvangst beschadigd zijn of verkeerd geleverde artikelen.) De kosten voor retourtransport voor artikelen zijn minimaal € 250,- U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen.

U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Groencentrum de Mortelen geeft het aankoop bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de herroeping terug. Wij betalen de klant terug per bank overboeking, tenzij klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Tijdens de 14 kalenderdagen bedenktijd heeft u als consument het recht om de zaak te beoordelen en te proberen zoals u dat normaal gesproken ook in de winkel zou mogen. Dat betekent in het algemeen dat u het geleverde product ook zal mogen uitpakken en zo nodig bekijken zoals u dat in de winkel ook zou mogen. Zolang u als klant echter nog niet besloten heeft het product te houden, mag u het product niet gebruiken! U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.  Bijvoorbeeld een wasmachine mag men bekijken maar men mag er geen wasjes mee draaien. Een paar schoenen mag men passen, maar men mag er niet een gehele dag op rondlopen. De geleverde stenen mag men niet eerst verplaatsen en of gebruiken in de tuin. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen Indien u een product bestelt en u bent er niet zeker van dat u het product wilt houden, raden wij u aan voorzichtig om te springen met het product en de verpakking. Indien u namelijk gebruik maakt van uw herroepingsrecht dient u als consument het product en de verpakking zo veel als redelijkerwijs mogelijk, het product en de verpakking in de oorspronkelijke staat bij ons aan te leveren. Teveel bestelde of overgebleven materialen nemen wij helaas niet retour.

Klantenservice
Mocht u vragen hebben over het herroepingsrecht, dan kunt u uw vraag telefonisch (0499-329888)  of per e-mail (info@groencentrumdemortelen.nl) richten aan onze
Klantenservice. Terug sturen kan naar het retouradres: Groencentrum de Mortelen vof, Aarleseweg 50, 5684 LN Best